Khi hai con mèo thưởng thức một cái nhìn (Video trong ngày)

Walter và Gilnda là hai rất rất

bạn chơi trò chơi, nhưng cũng rất kiên nhẫn. Họ thích thử thách bản thân, để làm cho cuộc thi... Như trong video này, nơi họ đụng độ trong một trận đấu tại trông hồi hộp không thể chịu nổi

!

Đặt một cái trước mặt nhau, họ nhìn nhau trong một thời gian dài giây, mà không di chuyển một bộ ria mép, hay thậm chí là tóc. Con mèo nào sẽ giữ lâu nhất? Ai là Walter hoặc Glinda sẽ sinh

? Và cuộc chiến dữ dội này sẽ kết thúc như thế nào?

Câu trả lời trong ảnh: