Khi một Chihuahua khiến mèo con bạn thân nhất của

Lola, các chihuahua một trang trại nhỏ ở Maine (Mỹ), là con chó nhỏ nhất của người bạn thân của mình ( bao gồm một pug và mastiff ) dẫn trưởng! Nhưng đó là trước khi sự xuất hiện của cả Evelyn và Virginia mèo con...

Các nhỏ Chihuahua cuối cùng đã tìm thấy bạn cùng chơi kích thước của nó ... và chúng ta có thể nói rằng trong tận hưởng! Evelyn và Virginia, hai cư dân mới của trang trại Sunflower trại Creamery có xu hướng chơi với tất cả các loài động vật trong ngôi nhà mới của họ: dê, chó... và bây giờ: Lola

Quả bóng nhỏ tóc mà có một thói quen ra lệnh ở nhà, giảm cảnh giác với hai chú mèo con đã trở thành đối tác chơi ... kết quả là trong khi cũng chạm vui nhộn!

đọc trên cùng một chủ đề Khi hai chú mèo con gặp dê lần đầu tiên