Các chuột xe

Đối với chủ sở hữu chuột trong trò chơi mát mẻ, đây là một trong đó không thiếu độc đáo . mạch với xe cho chuột để leo lên mình

nguyên tắc vẫn giữ nguyên như với một bánh xe truyền thống: các hamster nhỏ (hoặc chuột nhảy, nó cũng làm việc) chuyển vào bánh xe của nó và chạy cho biến.

Nhưng hãy cẩn thận, đây là một bánh xe cho chuột đồng mà đã được bổ sung một chiếc xe, người lái xe phải vì thế không quên thắt lưng! Chiếc xe có bốn màu: xanh, vàng, cam hoặc màu hồng cho xu hướng

All với $ 19,95 (khoảng 15 €) hoặc $ 34,95 (khoảng 25 €) với các mạch

Ai.! bạn nói rằng hamster của bạn đã bao giờ mơ ước trở thành một người lái xe công thức 1?

Xem video demo