5 Xuất sắc nhất Tooniz tuần

Các trở lại của mùa xuân xuất hiện bạn đặt vui vẻ, và bạn Tooniz đang cảm thấy .

Bên cạnh đó, không phải là trong tuần này khi các tổ chức khác ngoài chó thưởng thức mùa xuân để đi tắm... nắng! Các tắm duy nhất mà tất cả những con chó là sẵn sàng chấp nhận .

Ở vị trí thứ hai, một mèo trẻ chơi nổi loạn và từ chối để làm sạch phòng của mình... Chúng tôi đã có tất cả được phải không?

ở vị trí thứ ba, chúng tôi tìm thấy Rigodon Ferdinand và , lợn hai nạn nhân guinea cũng vậy, các " đầu xấu xí vào buổi sáng ."

Ở vị trí thứ tư, một chú cún con Labrador chơi một trò chơi cũ như thế giới. Nhưng nếu bạn biết, " một con gà mái trên một bánh mì cứng tường mổ... "

Ở vị trí thứ năm là một con mèo con, nhưng biết đến là động vật ăn thịt nghiêm ngặt người tuyên bố rằng anh ta đã trở thành người ăn chay. Nó cũng hoạt động khi bạn nhai một cây xanh... nhựa ?!