ĐượC cứu bởi một người đàn ông có trái tim rộng lớn, con sóc này dẫn dắt cuộc sống tốt đẹp (Video trong ngày)

Rơi xuống từ một tòa nhà trong khi anh ta đang cố gắng nhảy trên cây, một con sóc được cứu bởi một nhân chứng về tai nạn của anh ta. Ở bên cạnh anh kể từ đó, anh đã sống một cuộc đời tốt đẹp như một con sóc trong nước.

Tintin: đây là tên mà người cứu hộ của anh ta quy cho anh ta. Không chỉ con sóc đáng yêu đáng yêu này có một con người , mà nó còn nợ anh ta một cuộc sống hàng ngày thú vị mà anh ta dẫn dắt ngày hôm nay. Bởi vì Tintin không hài lòng với một cuộc sống buồn trong lồng: tất cả những ngày của anh ta đều được chủ sở hữu nghĩ để họ đẹp và hạnh phúc. Chứng kiến ​​video này:

AllCreatureAnimalClinic

Để đọc cùng một chủ đề : Tintin, con sóc trong nước sẽ khiến bạn bẻ khóa