Số trận đánh trong tàu điện ngầm New York (Video)

Một con chuột bị mất trong một chuyến tàu điện ngầm ở New York đã biến ngày người dùng của nó lộn ngược!

Các thói quen hàng ngày của người dùng tàu điện ngầm New York đã hoàn toàn tan vỡ vào ngày 14 tháng 11 khi ở trong một toa xe của đường A, gần Far Rockaway, một con chuột được nạm trong đó:

Kinh hoàng, du khách vội vã nâng chân lên, trèo lên ghế của mình, để thốt lên tiếng hú ... Nhưng điều đáng sợ nhất có lẽ là chính con chuột! May mắn thay, anh đã trốn thoát khi cánh cửa của toa xe mở cửa trở lại.

Ước tính 2 triệu chuột ở New York . Một kế hoạch được công bố vào tháng Bảy năm ngoái bởi thị trưởng thành phố cung cấp giảm 70% dân số của họ trước cuối năm 2018.

Để đọc thêm: Quay trong quá trình lạm dụng con chó của mình trong tàu điện ngầm