Bunnies làm cho chương trình của họ!

Các tác phẩm kinh điển điện ảnh lớn nhất được xem xét lại trong 30 giây bởi thỏ... bạn mơ ước?

Có lẽ là không. Nhưng Angryalien đã làm nó và bạn sẽ phát điên.

Công thức rất đơn giản: một bộ phim sùng bái, 30 giây, thỏ một chút moron và liều tốt ở mức độ thứ hai. Kết quả là

Căn hộ nhỏ ngoạn mục, các video bằng tiếng Anh, nhưng bắt buộc phải có phim, tất cả các bạn đã biết kịch bản!

Top 5:

5. Medley James Bond
4. Brokeback Mountain
3. Răng biển
2. Titanic
1. Giết hóa đơn

Yêu thích: Tháng 3

của Hoàng đế và để xem thêm video, hãy truy cập phần "Video gặm nhấm" của chúng tôi.