ÔNg rời con chó của mình trên đường phố... quay bằng một camera CCTV

Một người đàn ông được quay cravenly bỏ con chó của mình trên đường cao tốc, ở Ecatepec Mexico. Các hình ảnh từ camera CCTV đã từ lưu diễn thế giới...

Ông đã bị bắt và trở thành, trong một vài ngày, biểu tượng của "những gì không nên làm." Và bởi vì người đàn ông này đã từ bỏ con chó của mình lỏng lẻo trên đường phố, bằng cách gắn nó vào một cây khi thực hiện xong ra khỏi xe của mình, như thể hiện trong những hình ảnh này:


Được công nhận bởi một người hàng xóm, người đàn ông đã được xác định. Bị sốc bởi video này đã có trên Web, nhiều người dùng Internet trên khắp thế giới, hy vọng rằng người đàn ông này sẽ phản ứng lại hành động của anh ta tại tòa án. Con chó, ông đã có thể được phục hồi trong vòng vài giờ giảm , bằng cách thông qua

Đọc cũng :. Mọi người nên xem bộ phim này so với bỏ