Tinh dầu cho chó tiêu hóa

các hương thảo verbénon e cung cấp dầu xuất sắc cho các thanh lọc gan , các túi và tuyến tụy của chó. Loại dầu này được sử dụng trong chữa bệnh thoát emunctories tháng Ba và tháng Chín.

Và để làm sạch hệ thống tiêu hóa của con chó và cống, bạn cũng có thể sử dụng bạc , húng tây Thujanol (chất lỏng tinh khiết hoặc có hàm lượng tinh khiết cao, nhưng rất dung nạp)

Bài viết này có hữu ích không, nó có trả lời được vấn đề của bạn không?