Một mòng biển đánh cắp thức ăn từ một (video hàng ngày) mèo

' Ai đi săn mất vị trí của mình "" Khi mèo đi những con chuột sẽ đóng "" Bắt như có một màu xanh "... tục ngữ và danh ngôn rất nhiều để mô tả tình trạng hỗn loạn này mèo .

lặng lẽ trên chiếc ghế của mình, mèo này không làm công lý cho các cá nhân thuộc loài của nó, bằng cách cho phép lừa bởi một con mòng biển hoạt động như thể nó là nhà.

trong một nỗ lực đầu tiên để kiểm tra tính hiệu quả của con mèo, những con mòng biển táo bạo là nụ hôn trong bát thùng gổ đựng kim loại .

trước khi là một thành công vang dội, cô đã làm nó một lần nữa... bắt đầu đơn giản với bát croquettes.

Sự thiếu phản ứng của con mèo chỉ đơn giản là làm sáng tỏ, chúng tôi vui nhộn!


Hoặc làm thế nào để bị cắt đứt dưới chân!

Thêm video về những con mèo khác thường? Chuyển đến phần video mèo .