Một chú cún hoàn toàn điên rồ! (Video trong ngày)

Thứ hai! Và nếu chúng ta bắt đầu một tuần với video hoàn toàn điên rồ ?

Krazy Kramer , đây là tên gốc của video này. Kramer, bởi vì đó là tên của quả bóng tóc nhỏ

Và tại sao Krazy? Bởi vì con chó con này hoàn toàn điên rồ !

Bạn chỉ phải nhìn thấy anh ta gesticulate theo mọi hướng và đẩy những tiếng kêu lạ lùng lạ lùng để được thuyết phục.

Hãy hy vọng chủ sở hữu của anh ta rằng anh ta sẽ bình tĩnh lại một chút khi lớn lên, nếu không họ sẽ mạo hiểm để dành những đêm không ngủ yên ...


Một chú cún hoàn toàn điên rồ!


Trình tự khác chết vì cười phần video của chó !